Siêu Chip
Downloads: 0
Posts: 5
Smile Score: +1
About Me
I am a Free member


Visit Stats
Last Visit: 1 years ago
Member Since: 01 Sep 2011
Profile Views: 394

Siêu Chip's Posts
Average Rating from Siêu:
(4)

sort: smiles | time
burypromote

Siêu Chip reviewed on 15 Jun 2012
Stable ver. 1.4.9 was released on 6/14/2012:

• Fix missing Korean Translations
• Better photo importing from Blackberry devices
[Version 1.5.2]burypromote

Siêu Chip reviewed on 15 Jun 2012
Phần mềm này rất hữu ích, bổ sung thêm một số kiểu gõ và tính năng chuyển mã font chữ. Tuy nhiên, chưa ổn định lắm.

- Chức năng chuyển mã vẫn xung đột với MS Word for Mac.
- Gõ tiếng Việt phải bỏ dấu sau nguyên âm.
- Chuyển mã hơi phức tạp và không giữ được nguyên định dạng văn bản.
- Bộ gõ đã hộ trợ phông chữ ABC, VNI, VPS.

Xét về tổng thể, đây là sự thay đổi đáng giá. Hy vọng tác giả sẽ hoàn thiện và bổ sung cho hoàn thiện.
[Version 2.1]burypromote
+4

Siêu Chip reviewed on 28 Apr 2012
(4/26) - Stable Build - 1.4.1

Fix Dropbox not starting on OS X

http://forums.dropbox.com/topic.php?id=59297
[Version 1.4.0]burypromote
-2

Siêu Chip reviewed on 29 Jan 2012
VueScan 9.0.79 was released on January 29, 2012!

What's new in version 9.0.79:

- Added support for Epson Workforce DS-30
- Fixed problem with transparency scans on Epson V500 and V600
- Fixed problem with some HP printer/scanners not being recognized
- Fixed problem with some Plustek scanners at 7200 dpi
[Version 9.0.78]burypromote
-1
Siêu Chip commented on 01 Sep 2011
Version 5.3.60.1093 has been released!
[Version 5.3.59.1093]There are currently no troubleshooting comments by this member.

Displaying 1-5 of 5
Please login or create a new
MacUpdate Member account
to use this feature


- -